Pomiary ochronne

Pomiary ochronne

Wykonuję pomiary ochronne między innymi przed:  porażeniem prądem elektrycznym, skutkami oddziaływania cieplnego, prądami przetężeniowymi, prądami spowodowanymi uszkodzeniami, przepięciami, obniżeniem napięcia.

Przy wykonywaniu pomiarów zwracam uwagę na warunki mogące mieć istotny wpływ na dokładność pomiaru. Mam również świadomość możliwości popełniania błędu i potrafię właściwie zinterpretować uzyskane wyniki.

Osoby zainteresowane zapraszam do skorzystania z oferty i do kontaktu

kontakt